SmallLogoHebrew
 
  • 1
  • 2

אודות

יוזמת ה- BTI) Breaking The Impasse) מורכבת מקבוצה של אנשי עסקים ומנהיגי החברה האזרחית ישראליים ופלסטיניים אשר מאמינים בדחיפות ההגעה לפתרון "שתי מדינות לשני עמים" של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. יוזמת BTI חותרת לגייס את תמיכת הציבור הנדרשת למנהיגים הפוליטיים במשא ומתן על הסכם שלום.

היוזמה קוראת למנהיגים הפוליטיים לתת את העדיפות הגבוהה ביותר להשגת פתרון של שתי מדינות וסיום הסכסוך בין שני העמים. היוזמה לוקחת על עצמה לתמוך במאמץ שכזה ולגייס תמיכה מקומית ובינלאומית. אנחנו מאמינים כי הרצון לסיים את הסכסוך ולכנן פתרון של שתי מדינות – ישראל ופלסטין אשר חיות זו לצד זו בשלום, כבוד ובטחון - משקף את רצונו של הרוב בשני הצדדים.

יוסי ורדי ומוניב אל-מסרי הגו את יוזמת ה-BTI ביולי 2013 ומאז גדלה הקבוצה לכלול כ-300 אנשי עסקים מובילים ישראלים ופלסטינים אשר מייצגים נתח משמעותי של התוצר המקומי הגולמי בישראל וברשות הפלסטינית, כמו גם מספר דיפלומטים ומנהיגים צבאיים לשעבר. הקבוצה היא א-פוליטית וכוללת אנשים מכל קצוות הקשת הפוליטית.

חברי הקבוצה מודאגים מכך שחוסר ההתקדמות באפיק הפוליטי יישמר את הסטטוס קוו הבלתי רצוי. אנחנו מאמינים כי רק פתרון מדיני יאפשר את מימוש הפוטנציאל הכלכלי ובכך יקדם באופן משמעותי את רווחתם של הפלסטינים והישראלים ויעזור לבסס את הביטחון והיציבות בשני הצדדים. יוזמת ה-BTI פועלת תחת חסותו של הפורום הכלכלי העולמי ובראשו פרופסור קלאוס שוואב. בכינוס הפורום האחרון אשר התקיים בים המלח במאי 2013 יצאה לדרך היוזמה בקריאה פומבית לחזרה לשולחן המשא ומתן. מאז הכינוס קיימה הקבוצה פגישות עם גורמים בינלאומיים ומקומיים רבים שהביעו תמיכה ביוזמה.

כיום, אנו נמצאים בעיצומו של תהליך משא ומתן להסכם שלום ובמסגרת זו, חברי היוזמה מתכוונים להיפגש עם מנהיגים פוליטיים ומובילי דעת קהל ישראליים ופלסטינים בשאיפה לתמוך במנהיגות שני הצדדים בהגעה להסכם.